Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  Jaarvergadering


 - Westzaan dorp in stad

 - Westzaanse Sites

 - Aangesloten verenigingen

 - Jaarvergadering  Terug

 JAARVERSLAGEN 2014 VAN AFDELINGEN/COMMISSIES VAN DE WESTZAANSE GEMEENSCHAP.

 DAGELIJKS BESTUUR 2014.

Op maandag 6 januari 2014 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Frans Verstappen, voorzitter van Dorpscontact opende de bijeenkomst en wenste iedereen een goed nieuwjaar met gezondheid en geluk. Hij memoreerde aan hetgeen in 2013 gebeurd is. Daarna kreeg Marcel Haarhuis, penningmeester WG,  het woord en hield een mooie speech. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar was voor het eerste elftal van voetbal vereniging Westzaan. Het officiële gedeelte werd afgesloten door een leuke sketch van toneelvereniging Herleving.Daarna kon een ieder genieten van een hapje en een drankje.In januari 2014 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 15 WG afdelingen en van de 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. Er is geen agenda, wel zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het was een leuke informele manier van netwerken die aansloeg bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden in De Zuidervermaning. De Hr. Wiselius gaf een korte presentatie over het historisch pand. 

 Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over Koningsdag en activiteiten van de WG afdelingen.

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 26 april Koningsdag op de Torenstraat in de Noord, 4 mei Herdenking in de Zuidervermaning,de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstsamenzang.Sinterklaas kwam ook dit jaar om 17.00 uur aan in de Zuid. Vervolgens ging de Goedheiligman door het dorp naar de Noord waar vele kinderen blij waren hem te zien. Steeds meer mensen en kinderen buiten Westzaan komen naar de Sint Nicolaasintocht kijken.Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstsamenzang en de commissie 4 mei Herdenking. De Grote Westzaanse Loterij wordt door een dagelijks bestuurslid georganiseerd. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact.

Op 3 maart 2014 vond er een kennismakingsgesprek plaats met Margo van den Berg van het sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan in Dorpshuis De Kwaker. Aanwezig bij dit gesprek waren beheerders van De Kwaker en bestuursleden namens De Kwaker, Dorpscontact, beheerscommissie Lambert Melisz en de WG. Er werd gesproken over de bezuinigingen o.a. in de zorg, de buurthuizen, activiteiten voor ouderen en over Evean Lambert Melisz waar de zaalhuur is opgezegd.

Op 2 juli 2014 was er een lunchgesprek met burgemeester Geke Faber in Dorpshuis De Kwaker.

Ons land zal veranderen van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Burgemeester Geke Faber wilde wel eens weten hoe de Westzaners daarmee bezig zijn. Wijkmanager Monica Briefjes had een aantal mensen die als vrijwilliger of professional weten wat er speelt in het dorp, netwerkers of verbinders noemt zij die, uitgenodigd voor een lunch. Ook het dagelijks bestuur kreeg een uitnodiging. De lunch werd verzorgd door een kookclub van De Kwaker. Een ieder kreeg gelegenheid om datgene te vertellen wat hij/zij belangrijk vindt in het dorp. Ook de rol van de Westzaanse Gemeenschap is voldoende uitgelicht. Het lunchgesprek werd als positief ervaren. 

Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau. Leden van het dagelijks bestuur zijn o.a.  aanwezig geweest op uitnodiging van het sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan bij de Meet & Greet Samen in de wijk op 4 september 2014 in buurtcentrum A3 te Assendelft. 

Op de braderie van Koningsdag was de WG aanwezig met een kraam. Naast de verkoop van kaartjes voor de kinderspelletjes werden in de kraam ook diverse andere artikelen verkocht, zo lag er materiaal van de Historische vereniging. De kraam werd bij toerbeurt bemand door leden van het dagelijks bestuur.

Het aantal leden van de WG bedraagt 709 per 31 december 2014.

Er zijn 682  particuliere leden en 27 verenigingen lid van de WG.

De Algemene Ledenvergadering op 10 april 2014 werd bezocht door ca. 40 personen.

Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:

Vacant                                -  voorzitter.          

Gerda Steenbergen        -  waarnemend voorzitter.

Nel Zwikker-Buis              -  secretaris.

Marcel Haarhuis               -  penningmeester

Annemarie Nol                  -  lid.

Klaas Tuyn                          -  lid.

 

Het dagelijks bestuur kwam dit jaar 5 keer bijeen voor een dagelijks bestuursvergadering.

Er is veel informatie via de mail uitgewisseld tussen de bestuursleden.

Particuliere leden kunnen voor € 6.50 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap,

en Westzaanse organisaties voor € 10.50.

Achter in dit jaarverslag zit een overzicht van de bestuursleden van de WG en van de besturen van de afdelingen/ organisaties/ commissies die vallen onder de WG.

De WG heeft 15 afdelingen die zelfstandig functioneren. Verder zijn er 27 verenigingen/organisaties  lid van de WG, waarvan de namen en besturen eveneens achter in dit verslag zijn opgenomen.

Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.info

Nel Zwikker-Buis, secretaris.