Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  't Reght Huys
  Terug

STICHTING íT REGHT HUYS BANNE WESTZAAN2010.

Vrienden en donateurs,

Eind december heeft er helaas toch weer een daling plaats gevonden van het aantal vrienden en donateurs. Er hebben 2 vrienden en 2 donateurs bedankt en hierdoor komt het totale aantal op 24 vrienden en 48 donateurs. Het bestuur dient wat actiever bezig te zijn op dit gebied om dit aantal eventueel weer te laten stijgen.

Jaarrekening. De jaarrekening is in concept besproken en ligt ter goedkeuring bij de accountant Dhr. M.N.A. Kinket.

Publiciteit. Het bestuur heeft de intentie om de website weer verder uit te werken zodat in de toekomst boekingen rechtstreeks via de site gedaan kunnen worden. Dit is echter nog in de bespreeksfeer.
Verhuur gebouw. Het gebouw wordt regelmatig gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten al is dit volgens het bestuur toch te weinig. Het aantal huwelijken loopt stelselmatig terug en helaas hebben wij als bestuur daar weinig vat op.

Inventaris. Het inventaris wordt regelmatig gecontroleerd en waar nodig gerepareerd of vervangen.

Het bestuur is op zoek naar een twaalftal nieuwe stoelen voor de trouwzaal en dit dienen stoelen te zijn die passen in het overige interieur.

Restauratie toren en dak. De subsidieaanvraag is helaas in 2010 afgewezen en hierdoor moet het bestuur in overleg met de architect weer om tafel om de nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden weer door te nemen. In 2011 zijn er weer inschrijvingen mogelijk voor een monumentensubsidie en deze zal ook weer worden aangevraagd. Verder zal het plan van aanpak aangepast dienen te worden.

Bestuur.
Het bestuur heeft als aanvulling de diensten aanvaard van Dhr. A. Kroes en deze zal vooral Dhr. W. Klinkenberg terzijde staan inzake de restauratieplannen. Verder heeft Mw. J. Terol bedankt voor de Stichting en zij zal door het bestuur hiervoor nog bedankt worden middels een kleine attentie.

Maart 2011.Dhr. A. Koekenbier, secretaris.