Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  Historische Vereniging Westzaan


 - Open Monumentendag

 - Lid worden

 - Monumentenroute

 - Foto-expositie Blauwselfabriek

 - Wapen van Westzaan

 - Westzaanse Winter Fair

 - Archief voorjaaruitjes

 - Lezingen

 - Landjeskaart

 - Schijndeuren Grote Kerk

 - QR Kerkbuurt 1 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 3 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 11 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 15-17 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 19 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 25 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 26 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 30-30A Westzaan

 - QR Kerkbuurt 32-34 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 35 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 37 Westzaan

 - QR Kerkbuurt 41 Westzaan

 - QR Nieuws

 - Jaarverslag  Terug

 Aan de bewoner van Westzaan,


De woonomgeving is de laatste jaren een steeds belangrijker factor geworden in de beleving van het woongenot. Natuurlijk is woongenot heel persoonlijk en wordt de woonomgeving door iedereen weer anders beleefd. Toch hoor je Westzaners opmerkelijk weinig klagen over hun woonomgeving. Misschien komt dat omdat ons mooie dorp door groene weilanden is omgeven en omdat je op tal van plaatsen een schitterend uitzicht hebt. Maar waarschijnlijk komt het ook omdat Westzaan een rustieke aanblik biedt, vertrouwd zoals vroeger.

Dat willen de meesten van ons graag zo houden. Gelukkig staan er veel beschermde monumenten in Westzaan en heeft het noordelijk deel van ons dorp zelfs de status van ‘beschermd dorpsgezicht’. Maar lang niet alle mooie bouwwerken genieten deze bescherming. Tot op de dag van vandaag verdwijnen er stilletjes waardevolle elementen in Westzaan, die deel uitmaken van onze vertrouwde omgeving en maken dat we er ons thuis voelen. De Historische Vereniging Westzaan vecht voor het behoud van ons vertrouwde dorpsgezicht en voor alle elementen waar dat uit bestaat. Bovendien maakt de vereniging de bewoners bewust van al het moois in ons dorp en leert de mensen anders kijken naar de kleine en grote monumentale panden, zodat zij hun woonomgeving nóg meer gaan waarderen.

De Historische Vereniging Westzaan organiseert bovendien interessante lezingen over de geschiedenis van de Zaanstreek en excursies naar andere mooie dorpen en steden. Kortom de vereniging is actief en kan gelukkig bogen op de steun van een behoorlijk aantal leden. Maar eigenlijk zou elke inwoner van ons dorp lid moeten zijn van de Historische Vereniging Westzaan. Dan staat de vereniging nog sterker als zij aanklopt bij de gemeente of de plaatselijke politiek om te behouden wat wij waardevol vinden. Bovendien kunnen er dan nog meer interessante activiteiten worden georganiseerd.
Doe ons en uzelf daarom een plezier en wordt lid van de Historische vereniging Westzaan. Voor slechts tien euro per jaar geniet u nog meer van mooi Westzaan!  Mail uw naam en adres naar daniellekoopman@upcmail.nl

Heeft u archiefmateriaal of documentatie over Westzaan?
U kunt informatie zowel schenken als in bruikleen geven.

Bestuursleden bij de Historische Vereniging Westzaan:
Voorzitter: Ingrid Jahn
Secretaris: Daniëlle Koopman
Penningmeester: Alex van der Hoeden


Historische Vereniging Westzaan 2016

De Historische Vereniging Westzaan heeft sinds juli 2016 een nieuw bestuur. Ingrid Jahn is voorzitter, Daniëlle Koopman secretaris en Alex van der Hoeden penningmeester. Er is nu sprake van een vrij ´Jong bestuur´ en dat is bereid om de Historische Vereniging nieuw leven in te blazen.

Sinds augustus 2016 is er een facebookpagina opgestart ‘Historische Vereniging Westzaan’.
Inmiddels heeft de pagina 95 like´s.

De pagina van de Historische Vereniging op de website www.westzaan.info is up to date gemaakt en er wordt gekeken naar een mogelijkheid om een eigen website te maken, zodat we die kunnen gaan doorlinken.

Op zaterdag 10 september was het Open Monumentendag. ´t Reght Huys was in dit kader opengesteld. Ingrid en Daniëlle hebben dit samen opgepakt. Fred Eerenberg heeft de dames het een en ander verteld over ´t Reght Huys, zodat ze enige kennis aan de bezoekers over konden brengen. Iedere bezoeker heeft twee A4 tjes meegekregen met informatie over ´t Reght Huys en een aantal bezoekers wilden ook lid worden van de Historische Vereniging.
Huib Jahn en Bouke Koopman waren er om bij te springen met het opvangen van bezoekers en het ophangen van de vlaggen in de masten. Hobby fotograaf Jelle Leidekker heeft mooie foto´s gemaakt en met ons gedeeld. Deze staan op de websitepagina en op de facebookpagina.
Er zijn 45 bezoekers geweest die we het één en ander verteld hebben, afkomstig uit de Zaanstreek en Heemskerk, te weten: 6 Krommenie, 5 Koog aan de Zaan, 6 Zaandam, 2 Assendelft, 21 Westzaan, 1 Zaandijk, 3 Wormerveer en
1 uit Heemskerk.

Op 17 november heeft het nieuwe bestuur een najaarslezing georganiseerd.
Een volle zaal in Hotel Restaurant De Prins met twee boeiende sprekers: Karin Timmerman van ´Commissie 4 mei Herdenking´ en Bart Nieuwenhuijs van Restauratiebedrijf B.C. Nieuwenhuijs gaf een lezing over de herbouw van de in 1896 gesloopte molen ´De Paauw´ in Nauerna. Ook was er gelegenheid om voormalig voorzitter Linette Pielkenrood nog even te bedanken voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor de vereniging.

Op zaterdag 10 december stond de Historische Vereniging op de ´Eerste Westzaanse Winter Fair´ op de
J.J. Allanstraat 175. Een ouderwets gezellige overdekte kerstmarkt met leuke optredens. Het bestuur was geheel gekleed in Dickens kleding en stond op de kerstmarkt met o.a. kerstbomenverkoop. Het was een zeer geslaagde avond met muziekoptredens van Jong zangtalent en de Zaanse zanger Benjamin van de Logt.

Het nieuwe bestuur is van start gegaan en heeft al succes geboekt, maar we zoeken nog wel bestuursleden ter ondersteuning en voor het geven van rondleidingen. In 2018 hopen we voldoende nieuwe leden te hebben, zodat we het 35-jarig bestaan van de Historische Vereniging op gepaste wijze kunnen gaan vieren.

Daniëlle Koopman, secretaris.